TYPO3 Support

De mogelijkheden en de complexiteit van het TYPO3 CMS vragen om professionele ondersteuning. alterNET maakt hiervoor gebruik van ITIL. Onze Service Level Agreements (SLA's) zijn volledig afgestemd op uw situatie en de mate van TYPO3 Support die u wenst.

In een SLA maken wij afspraken over responstijden, soorten van incidenten en de manier waarop 'service requests' kunnen worden ingediend. Ook maken we duidelijke afspraken over de informatieoverdracht. Denk daarbij aan urenrapportages, technische informatie of gebruikersinstructies. Ook maken we afspraken over het zwaartepunt van de TYPO3 Support. Ligt deze meer op beschikbaarheid van uw TYPO3-omgeving, op TYPO3-applicatiebeheer of op incidentmanagement waarbij met name uw gebruikers ondersteund worden.

De basis van onze TYPO3 Support is een online servicedesk. U kunt daar op verschillende manieren gebruik van maken.

alterNET is aangesloten bij de internationale TYPO3 Association, lid van het TYPO3 Competence Center en heeft meerdere TYPO3 Certified Integrators in dienst.

Meer weten over TYPO3 Support?

Wilt u meer weten over de prijzen en mogelijkheden van TYPO3 Support, bel dan met Hans Olthoff via 010-2681507.