TYPO3 oplossingen

alterNET is een van de belangrijkste TYPO3 dienstverleners in de Benelux. Op de onderliggende pagina's treft u een uiteenzetting aan van onze TYPO3 oplossingen.

TYPO3 SharePoint Connector:

TYPO3 is het meest gebruikte opensouce enterprise CMS in Europa. Microsoft SharePoint is het meest toegepaste document management systeem. Met SPTools leggen wij een naadloze integratie tussen TYPO3 en SharePoint.

TYPO3 en Social Media / Web 2.0:

integratie met Social Media platformen als Twitter of Hyves zijn standaard, maar wat als u nu zelf kennis uitwisseling wilt bevorderen? Of wilt samenwerken binnen een branche? Social Media vormt hiervoor de oplossing.

TYPO3 intranet / extranet:

de kracht van het TYPO3 platform maakt het bij uitstek geschikt om een intranet of extranet in te richten. Door gezamenlijk na te denken over de doelstellingen kan vervolgens de technische implementatie plaatsvinden.

Meer weten over onze producten of diensten?

Bel gerust naar 010-2681507 of vul het contactformulier in.