Screenshots TYPO3

Hieronder ziet u een aantal screenshots van het TYPO3 CMS. Voor een uitgebreide impressie van de werking van TYPO3 geeft alterNET TYPO3 demonstraties van ongeveer 60 minuten.

Inlogscherm TYPO3

Hier ziet u het inlogscherm van TYPO3. Dit voorzien wij van systeemberichten. Bij het inloggen gebruikt u bijvoorbeeld openID.

Templatekeuze

In TYPO3 kiest een redacteur eenvoudig uit een set opmaaktemplates om content te plaatsen.

Content lock

TYPO3 signaleert dat een andere redacteur werkt aan een pagina. Zo voorkomt het systeem fouten bij invoer.

Display
TYPO3 kent volwaardig Digital Asset Management (DAM). De redacteur voorziet bestanden van relevante metadata.
Dit screenshot laat zien hoe contentblokken in de beheeromgeving getoond worden.
TYPO3 heeft een tijdklok om periodiek terugkerende gebeurtenissen geautomatiseerd te laten plaatsvinden.